Upravitelj internet stranice prostaktiv.net u svojem se poslovanju zauzima za korektnu i sigurnu uporabu osobnih podataka. Osobni podaci koje korisnik posreduje preko obrazaca na Internet stranici prostaktiv.com ili na drugi način (preko telefona, preko e-pošte, i dr.) su strogo povjerljivi i tako se čuvaju. Bez pravne osnove osobne, povjerljive informacije neće se dijeliti s neovlaštenim trećim osobamaSuglasnost za unos i čuvanje osobnih podataka
Korisnik Internet stranice prostaktiv.net suglasan je da se za potrebe korištenja stranice i eventualne kupovine te s time povezanog upravljanja sistema sakupljaju i obrađuju slijedeći osobni podatci korisnika: ime i prezime korisnika, e-pošta i telefonski broj. Sakupljaju se samo podatci potrebni za pravilnu manipulaciju i dostavu naših proizvoda. 

 

Za potrebe sigurnosti sakupljaju se i IP adrese korisnika koji dolaze na Internet stranicu prostaktiv.net.

 

Ne odgovaramo za točnost unesenih podataka koje je korisnik naveo kod narudžbe proizvoda.

Vrijede odredbe iz Općih uvjeta

Čuvanje osobnih podataka
Podatci koje sakuplja upravitelj Internet stranice prostaaktiv.net  pohranjuju vrijeme korištenja Internet stranice prostaktiv.net.

Korisnik jednostavno može zahtijevati uvid u svoje osobne podatke nakon obrade njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pisanim putem na e-mail adresu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Korisnik može doći do podataka o svojim narudžbama (sklopljenih ugovora o kupnji na daljinu) s pisanim upitom na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Komuniciranje na daljinu
Upravitelj Internet stranice prostaktiv.net ostvariti će kontakt s korisnikom preko sredstava komunikacije na daljinu (e novosti – newsletter, akcije, popusti i sl.) osim u slučaju da se korisnik nedvosmisleno odluči drugačije. Ova komunikacija biti će jasna s navedenim pošiljateljem, uvjeti za primitak posebnih ponuda biti će jasno naznačeni te će biti jasno označen način odjave od primanja ovakve komunikacije – oglasa i ponuda.

Izniman uvid u osobne podatke
Podatci koje upravitelj Internet stranice prostaktiv.net sakuplja i obrađuje mogu biti otkriveni u slučaju valjanog zahtjeva zakonodavca npr. u slučaju za potrebnom te vrste podataka u postupcima na sudovima ili pred drugim državnim organima.